در سلسله برنامه های "میهمان خودنویس" اینبار نشرسرای خودنویس افتخار میزبانی از آقای "مرتضی کربلایی لو" را داشت.

در سلسله برنامه های “میهمان خودنویس” اینبار نشرسرای خودنویس افتخار میزبانی از آقای “مرتضی کربلایی لو” را داشت. همو که آثار ارجمندش (خیالات، زنی با چکمه های ساق بلند سبز، برافروخته، من مجردم خانوم، زیستی آرام، گیسوف، مفیدآقا، روباره و لحظه های عربی، جمجه ات را قرض بده برادر، قاراچوپان، نوشیدن مه در باغ نارنج، سلطان طوس، پیاده نظام در پیاده رو، سوگواری برای شوالیه ها، سمت کالسکه و… ) بسیار خواندنی است و بعضا جوایز مختلفی را کسب کرده اند. “سمت کالسکه” اش در کشور کویت به زبان عربی ترجمه شده که بازخوردهای خوبی در سایر کشورهای عربی داشته است.

طبق معمول سر وقت آمد و بعد گپ و گفتی کوتاه، شرح برنامه های خودنویس را داده شد و شنید و مهربانی کرد.

آمد و شد نویسندگانی که با تار و پود وجودشان نویسندگی کردند و مشقت کشیدند و حالا خود برای نوآموزان و نوقلمانی که راه درازی را در پیش دارند نمونه و الگوی خوبی هستند در نویسندگی حتما بسی غنیمت است برای نشرسرای خودنویس که همواره در پی تعلیم و تربیت نویسندگان جوان است.

آقا مرتضی کربلایی لو به لحاظ تحصیلات نیز می تواند برای بسیاری از جوان ها الگوی خوبی باشد. او هم تحصیلات آکادمیک دارد و هم تحصیلات حوزوی. دکترای فلسفه اسلامی و سطح سه حوزه. علم آموزی و دانش اندوزی هیچگاه از انسان جدا نیست؛ بویژه آنکه راه قلم را می پوید.

ان شاءالله به زودی از توانمندی جناب کربلایی لو بتوانیم بهره ببریم.

یک پاسخ بنویسید