کتاب تنها در سامسون نوشته ترکان قربان‌زاده، قصه واقعی دختری تنها در شهر سامسون ترکیه است که نسخه صوتی آن به گویندگی الهام جعفری، در مجموعه کتاب صوتی قناری تولیدشده است.

کتاب تنها در سامسون نوشته ترکان قربان‌زاده، قصه واقعی دختری تنها در شهر سامسون ترکیه است که نسخه صوتی آن به گویندگی الهام جعفری، در مجموعه کتاب صوتی قناری تولیدشده است.

خرید و دانلود نسخه‌ی صوتی این کتاب را میتوانید از طریق لینک های زیر انجام دهید:

یک پاسخ بنویسید