یادداشت علی‌الله سلیمی، نویسنده و منتقد ادبی بر کتاب «تنها در سامسون»

اتفاق‌های تکان‌دهنده در کشورهای خاورمیانه طی سال های اخیر بسیاری از معادلات جهانی را بر هم زده و در این میان، زندگی افراد زیادی هم تحت تاثیر این وقایع ناگوار قرار گرفته و در موارد دگرگون شده است.

رمان «تنها در سامسون» ترکان قربان‌زاده، به گوشه‌ای از این وقایع می‌پردازد؛ به زندگی دختری جوان و دانشجوی ایرانی در کشور ترکیه که ناخواسته با دختری از گروه داعش همخانه می‌شود و موقعی که به هویت او پی می‌برد، خود را در کشوری غریب تنها و بی‌پناه می‌بیند، اما دست از تلاش بر نمی‌دارد.

این رمان روایتی از امکان خشونت در یک شرایط عادی است که زمینه‌های آن فراهم شده است. راوی رمان، دختری سختکوش برای تحقق رویای آینده بهتر است که ناخواسته در شرایط دشواری قرار می‌گیرد و تصمیم می‌گیرد خودش بدون اطلاع به خانواده و با کمک دوستانی که از طریق فضای مجازی پیدا کرده مشکل خود را حل کند.

در این اثر داستانی، فضای مجازی به عنوان اهرم دو سویه معرفی شده که همزمان می‌تواند به عنوان عامل فلاکت یا رهایی اشخاص عمل کند. شخصیت دختر داعشی در این اثر بیشتر از طریق فضای مجازی جذب و شیفته گروه داعش شده و دختر دانشجوی ایرانی(راوی داستان) هم از طرق فضای مجازی با دوستان خوب و دلسوز ایرانی آشنا شده و همین آشنایی باعث نجاتش می‌شود.

این کتاب در مسابقه داستان نویسی خودنویس سال 1398 به عنوان اثر برگزیده انتخاب شد.