نشرسرای خودنویس مسابقه کلمات علیه کرونا را در روزهای اوج درگیری مردم با ویروس کرونا برگزار کرد تا علاقه‌مندان به نویسندگی تجربه‌ی متفاوتی از مقابله با این چالش بزرگ رقم بزنند.

این مسابقه تا پایان فروردین ادامه داشت و ۱۹۴۰ داستانک دریافت شد که به انتخاب داوران، ۲۳۷ داستانک در کتاب کلمات علیه کرونا گردآوری شد.

یک پاسخ بنویسید