احسان رضایی از امکان ارسال پنج طرح از یک نویسنده برای شرکت در مسابقه خودنویس خبر داد و اظهار کرد: با توجه به تنوع محورهای موضوعی مسابقه و درخواست متقاضیان، هر فرد مجاز به ارسال حداکثر پنج طرح داستانی است.

رضایی افزود: دومین مسابقه داستان نویسی خودنویس با موضوع استقلال و در چهار محور خوداتکایی و پیشرفت اقتصادی، خودباوری و جنبش علمی، الگوی فرهنگ اسلامی-ایرانی و استقلال سیاسی در حال برگزاری است.

وی بیان کرد: علاقمندان برای شرکت در این مسابقه باید طرح‌های داستانی زیر ۱۰۰۰ کلمه خود را تا ۲۰ خرداد به وبگاه خودنویس به آدرس www.khodnevis.ir ارسال کنند.

دبیر علمی دومین مسابقه داستان نویسی خودنویس ادامه داد: به طرح‌هایی که بیشتر از ۱۰۰۰ کلمه باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

یک پاسخ بنویسید