برندگان هفته‌ی سوم آرای مردمی مسابقه داستانک‌نویسیِ کلمات علیه کرونا

جایزه‌ی هفتگی:
۲۰۰ هزار تومان بنِ خرید کتاب الکترونیکی در طاقچه

سه برنده‌ هفته‌ی سوم:
۱. داستانک [دوست داشتن]
شبنم عباسی

۲. داستانک [گهواره]
ایمان نصیری

۳. داستانک []
فرحناز شیخ‌بها‌الدین زاده

یک پاسخ بنویسید