معرفی چند کتابِ خوب برای آشنایی با فضای داستانک‌نویسی:

 

[نوشتن همیشه با خواندن تقویت می‌شود]

معرفی چند کتابِ خوب برای آشنایی با فضای داستانک‌نویسی:

– داستان‌های ۵۵ کلمه‌ای / استیو ماس / ترجمه گیتا گرگانی / نشر قطره
– گلوله / مجموعه داستان‌های مینی مال / ناولر / ترجمه اسدالله امرایی / نشر مشکی
– مینی مالیسم / دیوید بچلر / ترجمه حسن افشار / نشر مرکز
– شرمنده رفیق / میرشمس الدین فلاح هاشمی / نشر ناد

یک پاسخ بنویسید