برندگان هفته‌ی دوم آرای مردمی مسابقه داستانک‌نویسیِ کلمات علیه کرونا

 

جایزه‌ی هفتگی:
۲۰۰ هزار تومان بنِ خرید کتاب الکترونیکی در طاقچه

سه برنده‌ هفته‌ی دوم:
داستانکِ [خداحافظیِ آخر]
زهرا کشاورز گرامی

داستانکِ [برس را برداشت]
مهدی خدادادی

داستانکِ [پنجه‌های چسبناک]
مولود توکلی

یک پاسخ بنویسید