دوره داستان نویسی پیشرفته

دوره داستان نویسی پیشرفته

دوره مجازی آشنایی با مهارت‌های داستان‌نویسی
مدرس: استاد احسان عباسلو
دسترسی به محتوای آموزشی بدون محدودیت زمان مجازی
تعداد جلسات : 8 جلسه
هزینه دوره: 208 هزار تومان


امکانات آموزشی این دوره
ارائه فایل ویدئویی

تمام جلسات آموزشی استاد به همراه بهترین طبقه‌بندی آموزشی و گرافیکی در قالب فایل‌های ویدئویی جذاب ارائه شده است.

انتشار داستان مخاطبان

در پایان دوره داستان‌های برگزیده شما مخاطبان گرامی توسط نشر صاد و نشرسرای خودنویس منتشر خواهد شد.

نمونه کلاس

ویدیوی زیر بخش اول از دوره آموزشی داستان نویسی پیشرفته است که برای آشنایی با نحوه تدریس استاد عباسلو به صورت رایگان قابل مشاهده است: