دوره آموزش گویندگی

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
220 هزار تومان

گویندگی و فن بیان نوعی هنر به حساب می‌آید. هنر این که شما بتوانید به خوبی با دیگران ارتباط برقرار کنید و در اصل توجه آنها را به سخنان خود معطوف کنید. زمانی که شما شروع به ارتباط گرفتن با کسی می‌کنید، در واقع در تلاش هستید تا آنچه که در ذهن خود دارید به واضح‌ترین و بهترین شکل ممکن به او انتقال دهید. در همین راستا دوره آموزش گویندگی با تدریس وحید رونقی در شش جلسه به صورت مجازی برگزار می‌شود.

در این دوره موضوعات تنفس‌گیری صحیح، شناخت حنجره‌ها و تارهای صوتی، بیان (تمرینات عضلات فک و صورت)، مصوت‌ها و واکه‌ها، تلفظ حروف (ک) و (گ)، حروف متجانس، قواعد کنترل لحن و صدا، متن‌خوانی، آکسان‌گذاری، انواع متن، بداهه‌گویی، میکروفن و چگونگی قرار گرفتن مقابل آن و تکنیک گفتگو تدریس می‌شود.

محتوای دوره

بازکردن همه
درس اول
محتوای درس
0% تکمیل‌شده 0/1 مرحله
محتوای درس
0% تکمیل‌شده 0/1 مرحله
محتوای درس
0% تکمیل‌شده 0/1 مرحله
درس دوم
محتوای درس
0% تکمیل‌شده 0/1 مرحله
محتوای درس
0% تکمیل‌شده 0/1 مرحله
محتوای درس
0% تکمیل‌شده 0/1 مرحله
درس سوم
محتوای درس
0% تکمیل‌شده 0/1 مرحله
محتوای درس
0% تکمیل‌شده 0/1 مرحله
محتوای درس
0% تکمیل‌شده 0/1 مرحله
درس چهارم
محتوای درس
0% تکمیل‌شده 0/1 مرحله
محتوای درس
0% تکمیل‌شده 0/1 مرحله
محتوای درس
0% تکمیل‌شده 0/1 مرحله
درس پنجم
محتوای درس
0% تکمیل‌شده 0/1 مرحله
محتوای درس
0% تکمیل‌شده 0/1 مرحله
محتوای درس
0% تکمیل‌شده 0/1 مرحله
درس ششم
محتوای درس
0% تکمیل‌شده 0/1 مرحله
محتوای درس
0% تکمیل‌شده 0/1 مرحله