خودنویس
دوره دوم مسابقه داستان‌نویسی خودنویس با حضور 701 شرکت‌کننده برگزار شد، آثار دریافتی در این دوره در مجموع 825 اثر بودند.

خراسان رضوی: 61 اثر

4 اثر برگزیده

خراسان شمالی: 3 اثر

خراسان جنوبی: 4 اثر

آذربایجان شرقی: 12 اثر

آذربایجان غربی: 8 اثر

اردبیل: 3 اثر

اصفهان: 60 اثر

3 اثر برگزیده

البرز: 26 اثر

ایلام: 4 اثر

بوشهر: 12 اثر

یک اثر برگزیده

چهارمحال و بختیاری: 8 اثر

خوزستان: 25 اثر

2 اثر برگزیده

زنجان: 11 اثر

سمنان: 7 اثر

سیستان و بلوچستان: 5 اثر

فارس: 36 اثر

قزوین: 13 اثر

قم: 36 اثر

5 اثر برگزیده

کردستان: 14 اثر

کرمان: 18 اثر

کرمانشاه: 7 اثر

کهگیلویه و بویراحمد: 2 اثر

گلستان: 5 اثر

گیلان: 14 اثر

2 اثر برگزیده

لرستان: 13 اثر

مازندران: 16 اثر

یک اثر برگزیده

مرکزی: 11 اثر

هرمزگان: 9 اثر

همدان: 11 اثر

یزد: 13 اثر

یک اثر برگزیده

تهران: 211 اثر

10 اثر برگزیده

نامشخص: 32 اثر

0 اثر

مجموع آثار دریافتی

0 نفر

مجموع شرکت‌کنندگان
آثار دریافتی به تفکیک استان
استان تهران با 10 اثر برگزیده از میان 211 اثر ارسالی از این استان، دارای بیشترین آثار برگزیده و تعداد اثر ارسالی در بین استان‌ها است.

سطح تحصیلات برگزیدگان

No Data Found

سطح تحصیلات شرکت‌کنندگان

No Data Found

محورهای مسابقه
خودباوری و جنبش علمی
0 اثر
خوداتکایی و پیشرفت اقتصادی
0 اثر
استقلال سیاسی
0 اثر
الگوی فرهنگ اسلامی - ایرانی
0 اثر
نامشخص
0 اثر

تعداد برگزیدگان بر اساس محورهای مسابقه

No Data Found

جنسیت شرکت‌کنندگان

No Data Found

جنسیت برگزیدگان

No Data Found

یک پاسخ بنویسید