0 0
خودنویس
دوره دوم مسابقه داستان‌نویسی خودنویس با حضور 701 شرکت‌کننده برگزار شد، آثار دریافتی در این دوره در مجموع 825 اثر بودند.

0 اثر

مجموع آثار دریافتی

0 نفر

مجموع شرکت‌کنندگان
آثار دریافتی به تفکیک استان
استان تهران با 10 اثر برگزیده از میان 211 اثر ارسالی از این استان، دارای بیشترین آثار برگزیده و تعداد اثر ارسالی در بین استان‌ها است.

سطح تحصیلات برگزیدگان

سطح تحصیلات شرکت‌کنندگان

محورهای مسابقه
خودباوری و جنبش علمی
0 اثر
خوداتکایی و پیشرفت اقتصادی
0 اثر
استقلال سیاسی
0 اثر
الگوی فرهنگ اسلامی - ایرانی
0 اثر
نامشخص
0 اثر

تعداد برگزیدگان بر اساس محورهای مسابقه

جنسیت شرکت‌کنندگان

جنسیت برگزیدگان

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.