کتاب «تپش خون» نوشته علیرضا ملائی به زودی منتشر می‌شود

تپش خون داستان زنی است از خانواده خوانین که ایام شکوهش را از دست داده . شوهر او خانه و باغ بزرگی را که این زن در آن زندگی می کند در یک قمار از دست داده و حالا قمارباز با جمعی از اراذل و اوباش آمده تا او را از ملکش بیرون برانند…

حوادثی که در پی داستان پیش می آید و توصیف و فضاهای شکل گرفته به انضمام دیالوگ های متنوع و صمیمی متن داستان این اثر را دلپذیر ساخته است

این اثر نوشته علیرضا ملائی است و به زودی منتشر می‌شود.

یک پاسخ بنویسید