0 0
خودنویس
در اولین دوره از مسابقه داستان‌نویسی خودنویس از مجموع 459 اثر دریافتی، استان تهران با ۱۰۶ اثر بیشترین شرکت‌کننده را داشت و استان‌های سمنان و کهکیلویه‌ و بویراحمد بدون شرکت‌کننده بودند.

0 اثر

مجموع آثار دریافتی
آثار دریافتی به تفکیک استان
استان تهران با 106 اثر بیشترین شرکت‌کننده را دارد و استان‌های سمنان و کهکیلویه‌و بویر احمد بدون شرکت‌کننده بودند.

85.84%

ارسال از طریق سایت

85 درصد از 459 اثر، از طریق سایت و مابقی به طور دستنویس به دست ما رسید

88%

آثار قبول شده

88 درصد از 459 اثر دریافتی، پذیرفته شد

72%

شرکت‌کنندگان «خانم»

72 درصد از 408 شرکت‌کننده، «خانم» و مابقی «آقا» بودند

87%

پاسخگویی در رسانه‌های اجتماعی

87 درصد از 3247 پیام دریافتی در رسانه‌های اجتماعی و مابقی تلفنی پاسخ داده شد

موضوع‌های آثار دریافتی

آثار دریافتی به تفکیک در شش زمینه زیر نوشته شده است.

چرایی اجرایی نشدن ایده‌های کسب و کار
17 اثر 4.16%
مصرف‌گرایی و تجمل‌گرایی
36 اثر 8.82%
همدلی و اعتماد اجتماعی
138 اثر 33.82%
حقوق افراد و رسانه‌ها در فضای مجازی
12 اثر 2.9%
جامعه بی‌خانواده خواستگاه مشکلات روانی
197 اثر 48.28%
بدون تعیین موضوع
8 اثر 1.96%
تعداد واژگان

واژگان آثار به تفکیک حدود تعداد در زیر آمده است.

0 اثر

کمتر از 20000 واژه

0 اثر

20000 تا 30000 واژه

0 اثر

بیشتر از 30000 واژه

رده سنی

تعداد 51 اثر فاقد مشخصات رده سنی بوده است.

0

سن جوان‌ترن شرکت‌کننده

0

سن مسن‌ترین شرکت‌کننده

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.