“خفته در خون” پرفروش‌ترین کتاب اسفندماه شد . این اثر به قلم جمعی از نویسندگان جوان کرمانشاهی در مورد سردار “یارمحمدخان کرمانشاهی”؛ یکی از چهره‌های ملی زمان مشروطه می‌باشد که با استقبال خوب مخاطبان مواجه شد.

یک پاسخ بنویسید