فراتر از جنون دقیقاً همان جایی است که دیگر فکر نمی‌کنی و درکی از اطراف نداری. فراتر از جنون برای من یعنی یک جنازه که نفس می‌کشد یا یک نابینا که تماشا می‌کند. همه‌چیز زمانی‌که انسان به فراتر از جنون می‌رسد می‌تواند تبدیل به یک توهّم شود و مانند دروغی کثیف، رنگ حقیقت به خود بگیرد.
این اثر نوشته سید مرتضی امیری می‌باشد که به زودی منتشر می‌شود.

شما می توانید این اثر را از فروشگاه خودنویس تهیه کنید.

یک پاسخ بنویسید