به گزارش روابط‌عمومی نشرسرای خودنویس، مسابقه کلمات علیه کرونا در روزهای اوج همه‌گیری بیماری کرونا برگزار شد و در پایان فروردین‌ماه، با دریافت ۱۹۴۰ داستانک به کار خود پایان داد.

در ادامه، با نظر داوران ۲۳۷ داستانک انتخاب و در کتاب «کلمات علیه کرونا» منتشر شدند.نسخه‌ی کاغذی کتاب «کلمات علیه کرونا» را در فروشگاه سایت نشر صاد و نسخه‌ی الکترونیکی آن را در اپلیکیشن طاقچه می‌توانید تهیه کنید.

یک پاسخ بنویسید