برندگان هفته‌ی ششم آرای مردمی مسابقه داستانک‌نویسیِ کلمات علیه کرونا

 

 

جایزه‌ی هفتگی:
۲۰۰ هزار تومان بنِ خرید کتاب الکترونیکی در طاقچه

سه برنده‌ هفته‌ی ششم:
۱. داستانک [آخرین‌بار]
عاطفه شاطری

۲. داستانک [دورهمی]
زهرا کشاورز گرامی

۳. داستانک [ساختِ چین]
غزاله یوسفی

یک پاسخ بنویسید