برندگان هفته‌ی چهارم آرای مردمی مسابقه داستانک‌نویسیِ کلمات علیه کرونا

 

 

جایزه‌ی هفتگی:
۲۰۰ هزار تومان بنِ خرید کتاب الکترونیکی در طاقچه

سه برنده‌ هفته‌ی چهارم:
۱. داستانک [ادویه سحرآمیز]
محمدحسن مردانی

۲. داستانک [تاریخ طلایی]
الهه نقیبی ندوشن

۳. داستانک [کروناتراش]
علی‌اصغر ریاحی

یک پاسخ بنویسید