سومین مسابقه داستان نویسی

فرم ارسال اثر در سومین دوره مسابقه خودنویس

ارسال طرح داستانی سومین دوره مسابقه خودنویس

  • Date Format: YYYY slash MM slash DD
  • انواع فایل های مجاز : docx, doc, rtf.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .