چه بسیار استعدادها که به خاطر دور بودن از مراکز ادبی و هنری هرگز دیده نشده اند. آنها که از نعمت خداوند متعال بهره مند بوده اند اما هیچ‌گاه پرورش نیافته‌اند و هیچ‌وقت هنرشان بارور نشد.

بدین سبب نشرسرای خودنویس با عمل به شعار «کشف استعداد و پرورش استعداد» پا به میدان گذاشته است تا به وسع و توان خود؛ استعدادهای بسیاری را که در گوشه و کنار کشور، گمنام مانده اند کشف نماید و سپس مساعدت نماید تا این استعدادها به ثمر بنشیند.

اکنون نشرسرای خودنویس مشتاق است پذیرای عزیزانی باشد که در خود توان نوشتن را می یابند.