دوره آموزش داستان‌نویسی پیشرفته با تدریس استاد احسان عباسلو در 8جلسه به صورت مجازی برگزار می‌شود.

تعرفه شرکت در دوره

208 هزار تومان
دوره آموزش داستان‌نویسی میانه با تدریس استاد احسان عباسلو در 8جلسه به صورت مجازی برگزار می‌شود.

تعرفه شرکت در دوره

208 هزارتومان
دوره آموزش داستان‌نویسی مقدماتی با تدریس استاد احسان عباسلو در 9 جلسه به صورت مجازی برگزار می‌شود.

تعرفه شرکت در دوره

234 هزار تومان
دوره آموزش گویندگی با تدریس وحید رونقی در شش جلسه به صورت مجازی برگزار می‌شود.

تعرفه شرکت در دوره

286 هزار تومان
دوره آموزشی نوشتن چت‌استوری با تدریس رامبد خانلری در راستای تقویت نویسندگی علاقمندان در سایت نشرسرای خودنویس به صورت مجازی(ویدئویی) برگزار می‌شود.

تعرفه شرکت در دوره

234 هزار تومان